Dětský účet jako nástroj výchovy k samostatnosti

19.02.2018

Vychovat děti tak, aby dokázaly v dospělosti správně a rozumně hospodařit s penězi, je někdy hotové umění. Víte, jaké jsou nejdůležitější zásady nakládání s penězi, které byste své ratolesti měli naučit? A od jakého věku je možné jim svěřit platební kartu k vlastnímu účtu, z něhož budou čerpat kapesné? Nechte se inspirovat našimi náměty.


Každý rodič ví, že s výchovou dětí nejsou spojené pouze radosti, ale i řada povinností a starostí. Jednou z nich je i otázka hospodaření s penězi, s nímž musí být děti dobře obeznámeny.

Otázka svěřeného množství peněz je vždy diskutabilní. Ovšem děti by měly poznat i s penězi spojenou zodpovědnost, například v podobě kapesného, které je však pevně limitované. Utratí-li je příliš rychle, musí prostě počkat až do dalšího termínu, kdy jej obvykle dostávají.

Na druhou stranu je zapotřebí pro děti spořit finanční prostředky, aby měly základ do vlastního samostatného života. Tyto peníze se jim však musí svěřit až v dospělém věku, kdy již budou dostatečně seznámeny s náležitostmi finanční samostatnosti a disciplíny.

Dětský účet je možné zřídit již od samého narození dítěte, k jeho založení je nutné doložit pouze rodný list dítěte. Po patnáctém roku dítěte, kdy získá občanský průkaz, je potřeba dojít znovu do banky doložit tento dokument a rozhodnout se eventuálně pro nový typ účtu, který bude adekvátnější pro aktuální podmínky.

Spořit pro dítě je však potřebné v pravidelných intervalech za jakýchkoliv podmínek, a to i v případě, že aktuálně není v domácnosti peněz nadbytek. I z malých částek se dá totiž po letech složit zajímavá suma, o niž by byla velká škoda vaše děti v dospělosti připravit. Věřte, že vám vaše ratolesti v dospělosti za vaši důslednost při šetření rády poděkují.

Děti, jejich kapesné a zodpovědnost

Přidělování kapesného dětem je jednou z ideálních příležitostí, jak je postupně připravovat na jejich pozdější samostatný život. Tento krok můžete v dnešní době činit prostřednictvím jejich osobního účtu, kam jim budete zasílat pravidelnou částku.

Vedle tohoto běžného účtu bude vedený ještě jejich spořicí účet, kam jim budete pravidelně ukládat finanční prostředky a s nímž nebudou moci disponovat do doby své plnoletosti. K jejich osobnímu účtu, který může být vedený u řady bank, například u některé z nízkonákladových, mohou mít již od osmi let věku vlastní bankovní kartu.

Z tohoto účtu pak budou pravidelně odčerpávat své kapesné a prostřednictvím dotazu na zůstatek budou i sledovat jeho celkovou sumu. Pravidlem však musí být, že kapesné nebude dětem navyšováno, protože jinak by neměly k pravidlům hospodaření s penězi dostatečný respekt.

Problém úcty k penězům

I když patříte k movitější části obyvatel, vězte, že děti musíte v jejich vlastním zájmu brzy začít seznamovat nejen s kouzelným slůvkem "prosím", ale i s neméně kouzelným slůvkem "ne".

Pouze tehdy, když se děti setkají s odmítnutím nákupu určitého zboží či služby a jsou nuceny si je celkově odříci nebo se pokusit na ně postupně našetřit, seznamují se se skutečnou hodnotou peněz. Odmítáním dokážete děti nejlépe seznámit s pozdější životní realitou, a nebudou tak zbytečně při vedení vlastního rozpočtu rozmařilí a nedůslední.

Samozřejmě tvrdost nesmí být absolutní, protože hrozí opačné riziko a to, že děti se stanou přespříliš asketickými a skrblickými a nedokážou svých volných peněz dostatečně využít. Problémem správné výchovy je, tak jako i v mnoha jiných oblastech a případech, umění nalézt optimální rovnováhu mezi oběma extrémy. Jedině tak se vaše dítě nestane ledabylým bonvivánem ani zatvrzelým poustevníkem.

Jaké účty pro děti a mladé je možné zvolit?

K účtu se váže i internetové bankovnictví, k němuž má ale dítě zřízen pouze pasivní přístup, nicméně dokáže monitorovat svou finanční situaci, což je více než důležité. Bude-li dítě moci sledovat, jakým způsobem hospodaří s penězi svého kapesného, dokáže více převzít zodpovědnost za své záležitosti i v dalších oblastech života. Výchova je totiž provázaný proces, kde každá činnost ovlivňuje další. Naučíte-li vaše dítě správným základům hospodaření s penězi, vybavíte jej tak do života co nejlépe.